This image has an empty alt attribute; its file name is BANNERPROMOTION_nap1tang1.jpg

NẠP 1 TẶNG 1
TẶNG NGAY THẺ CÀO KHI CÓ

Số lượng thẻ cào nạp hàng ngày Giá trị thẻ cào Thưởng thẻ cào
1100,000VND10,000VND
3100,000VND50,000VND
6 trở lên100,000VND120,000VND

Điều kiện & Điều khoản:

  1. Chương trình dành cho các Thành viên của MIG8. Khuyến mãi bắt đầu từ 00:00:01 07/04/2020 (GMT +7).
  2. Thành viên liên hệ Bộ phận Chăm Sóc Khách Hàng trong thời gian diễn ra Khuyến mãi để đăng ký.
  3. MIG8 sẽ từ chối trao tiền thưởng dưới bất cứ lý do nào nếu Quý Khách không thoả yêu cầu của điều khoản 2.
  4. Thẻ cào sẽ được cập nhật trong 2 ngày làm việc kể từ khi chương trình hàng ngày.
  5. MIG8 có quyền thay đổi, chỉnh sửa hoặc hủy bỏ chương trình Khuyến mãi bất cứ lúc nào mà không cần có sự thông báo hay đền bù.
  6. Chương trình có thể áp dụng cùng lúc với tất cả các Khuyến mãi khác tại MIG8.
  7. Các quy định chung của chương trình Khuyến mãi của MIG8 được áp dụng.

Trả lời