HOÀN TRẢ ĐẶC BIỆT

Điều kiện & Điều khoản:

1.     Chương trình dành cho các thành viên Việt Nam đăng ký tiền tệ VND. Khuyến mãi bắt đầu từ 00:00:01 Thứ Hai đến 23:59:59 Chủ Nhật hàng tuần.

2.     Thành viên tham gia sản phẩm sau đây sẽ nhận được:

Sản phẩmHoàn trả đặc biệtTiền thưởng tối đa
ESports0.6%28,888,000VND
Thể Thao Ảo0.4%28,888,000VND
Number Game0.2%28,888,000VND

3.     Thành viên không cần đăng ký, MIG8 sẽ tự động cập nhật hoàn trả.

4.     Tất cả các cược HÒA, cược HỦY, cược ĐỐI NGHỊCH, các kiểu cược HK có tỷ lệ dưới 0.5 (tương tự cho các kiểu cược khác như Malay odd dưới 0.5; Indo odd dưới -2.00; và Dec odd dưới 1.50) sẽ không được tính vào chương trình này.

5.     Tiền thưởng sẽ được cập nhật trong 3 ngày làm việc.

6.     MIG8 có quyền thay đổi, chỉnh sửa hoặc hủy bỏ chương trình Khuyến mãi bất cứ lúc nào mà không cần có sự thông báo hay đền bù.

7.     Chương trình có thể áp dụng cùng lúc với tất cả các Khuyến mãi khác tại MIG8.

8.     Các quy định chung của chương trình Khuyến mãi của MIG8 được áp dụng.

Trả lời