Điều kiện & Điều khoản:


1.Chương trình dành cho Thành viên MIG8.

Kỳ Thời gian khuyến mãi (GMT+7) Mã khuyến mãi
1 00:00:00 01/04/2021 – 23:59:59 15/04/2021 MIG8WAGP2CDTH20210401
2 00:00:00 16/04/2021 – 23:59:59 30/04/2021 MIG8WAGP2CDTH20210402

2. Thành viên có tổng tiền gửi 6,888,000VND và TIỀN CƯỢC TỐI THIỂU 68,888,000VND tham gia Live Casino sẽ nhận thưởng:

TÊN HẠNG Mô tả Tiền thưởng (VND)
CỨU TRỢ 5 Thành viên có tiền thua cược nhiều nhất trong kỳ 488,000
ĐẠI GIA 5 Thành viên có tổng cược nhiều nhất trong kỳ 488,000
ĐAM MÊ 5 Thành viên có số vé cược nhiều nhất trong kỳ 488,000

3. Thành viên muốn tham gia khuyến mãi phải nhấp vào ĐĂNG KÝ KHUYẾN MÃI.

4. MIG8 sẽ từ chối trao tiền thưởng dưới bất cứ lý do nào nếu Quý Khách không nhấp vào ĐĂNG KÝ KHUYẾN MÃI.

5. Tiền thưởng cần trải qua 5 vòng cược tại Live Casino trước khi tiến hành rút tiền.

6. Tiền thưởng sẽ được cập nhật trong 5 ngày làm việc sau khi chương trình kết thúc.

7. Tất cả các cược HÒA, cược HỦY, cược ĐỐI NGHỊCH sẽ không được tính vào chương trình này.

8. Để tránh tình trạng một khách tạo nhiều tài khoản ảo, MIG8 không chấp nhận bất kỳ lý do nào về việc không được nhận thưởng cho việc trùng IP, trùng tài khoản ngân hàng, Quý Khách vui lòng lưu ý điều kiện này để tránh khiếu nại về sau.

9. MIG8 có quyền thay đổi, chỉnh sửa hoặc hủy bỏ chương trình Khuyến mãi bất cứ lúc nào mà không cần có sự thông báo hay đền bù.

10. Chương trình có thể áp dụng cùng lúc với tất cả các Khuyến mãi khác tại MIG8.

11. Các quy định chung của chương trình Khuyến mãi của MIG8 được áp dụng.

Trả lời