This image has an empty alt attribute; its file name is PROMOTION_18hoantra.jpg

Điều Kiện & Điều Khoản:

  1. Chương trình dành cho thành viên MIG8. Khuyến mãi bắt đầu hàng ngày từ 00:00:00 đến 23:59:59 ngày 01/06/2020 (GMT+7).
  2. Thành viên tham gia Xổ Số Nhanh sẽ nhận được 1,8% hoàn tiền thua cược (Tổng tiền cược – Tổng tiền trúng).
  3. Không có giới hạn tiền thưởng tối đa & không cần cược lại.
  4. Tất cả cược HÒA, cược HỦY, cược 2 BÊN, cược ĐỐI NGHỊCH sẽ không được tính vào chương trình  này.
  5. Tiền thưởng sẽ được cập nhật trong 24 giờ sau khi chương trình kết thúc hàng ngày.
  6. Tài khoản có trùng IP sẽ không được nhận bất cứ khuyến mãi nào trên trang MIG8.
  7. MIG8 có quyền thay đổi, chỉnh sửa hoặc hủy bỏ chương trình Khuyến mãi bất kỳ lúc nào mà không cần có sự thông báo hay đền bù từ phía Ban tổ chức.
  8. Các Quy định chung về tất cả các Khuyến mãi của Mig8 được áp dụng.

Trả lời